Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy , że:

  1. AdministratoremPani/Pana/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Kwiatowa, Bydgoszcz 85-047, ul. Kwiatowa 1/1K, tel.: 525297777, adres email  andrzejkrzyzaniak@wp.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , e-mailem.

      2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym Kwiatowa, e-mail tomaszpowala@wp.pl

  1. Pana/Pani/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Centrum Medycznego Kwiatowa
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  4. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji udzielenia świadczenia medycznego.