Zespół bezdechów sennych

Diagnostyka i leczenie zespołu bezdechów sennych jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym i kompleksowym. Interdyscyplinarnym ze względu na  fakt,  że w leczeniu tego schorzenia bierze udział   zespół specjalistów w skład którego wchodzą :  laryngolodzy, interniści  i pulmonolodzy. Kompleksowym zaś dlatego, że zarówno diagnostyka jak i leczenie tego schorzenia wymaga zastosowania wielu metod diagnostycznych jak  i  leczniczych nie ma bowiem jednego szczególnego  zabiegu czy jednego leku, który rozwiązywałby problem tej patologii.

Proces diagnostyczny  jak w kaźdym schorzeniu rozpoczyna się od wywiadu,  w którym istotne jest wykrycie zaawansowania takich  objawów zespołu bezdechów sennych jak chrapanie, wybudzenia podczas snu czy zmęczenia w ciągu dnia . W  wywiadzie odnotowuje się również  choroby często współistniejące z zespołem bezdechów sennych takie jak:  nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca  czy choroby neurologiczne.  Dla usprawnienia wywiadu i lepszej oceny odnotowywanych skarg w wielu z nich stosuje się specjalne skale, które pozwalają w sposób matematyczny oceniać zaawansowanie danego objawu i jego zmianę w procesie leczenia. Przykładem  takiej  skali jest skala Epwortha oceniająca zmęczenie pacjenta w ciągu dnia .

Badanie przedmiotowe ogólne dotyczy  budowy i funkcji organizmu i obejmuje u tych pacjentów pomiary, wzrostu oraz  masy ciała  pozwalające wyliczyć wskaźnik BMI , obwodu talii pacjenta i jego szyi.  Z  kolei  przedmiotowe  badanie laryngologiczne skupia się na ocenie drożności górnych dróg oddechowych, na wykluczeniu skrzywienia przegrody nosa, przerostu małżowin nosowych  powiększenia  języka, powiększenia migdałków podniebiennych, wydłużenia podniebienia miękkiego.  Podobnie jak w przypadku wywiadu obserwacje lekarskie są standaryzowane i ujmowane  wartościami liczbowymi odpowiednich skal.  Wyniki badań laryngologicznych są również dokumentowane obrazami z endoskopii nosa i jamy ustnej i gardła

Uzupełnieniem diagnostyki zespołu bezdechów sennych są  : badanie ciśnienia krwi,   badanie  rynomanometryczne ,  badanie poligraficzne lub polisomnograficzne oraz w wybranych przypadkach   badanie spirometryczne  oraz  badanie radiologiczne kości twarzoczaszki.

Badanie rynomanometryczne poprzez ocenę ciśnienia powietrza przepływającego przez jamy nosa obiektywizuje ocenę drożności nosa dokonywaną podczas badania laryngologicznego pozwalając  ocenić stopień niedrożności jak i monitorować tą drożność  po zastosowanym leczeniu.

Badanie polisomnograficzne lub poligraficzne  jest złotym standardem w diagnostyce zespołu bezdechów sennych. Badanie poligraficzne  polega na pomiarze podczas snu pacjenta takich parametrów jak  utlenowanie krwi, ruchomość klatki piersiowej i brzucha, ciśnienie powietrza w górnych drogach oddechowych, ciśnienie krwi, pozycji w której pacjent śpi oraz odgłosu chrapania. W badaniu polisomnograficznym poza wyżej wymienionymi dokonuje się również  pomiaru czynności elektrycznej mózgu EEG.  Badanie poligraficzne pozwala określić ilość epizodów bezdechu podczas snu. Ocena utlenowania krwi tętna i ciśnienia pokazuje zmiany w funkcji fizjologicznej organizmu spowodowane bezdechem podczas snu.  Badanie pozwala odpowiedzieć na pytanie czy bezdech ma pochodzenie ośrodkowe wynikające ze schorzeń neurologicznych czy też pochodzenie obwodowe wynikające z obturacji w obrębie górnych dróg oddechowych ( nos, jama ustna lub gardło)

Ilość  bezdechów sennych w ciągu godziny tzw. wskaźnik AHI pozwala określić ciężkość zespołu bezdechów sennych.   Wyróżniamy postać lekką w której ilość bezdechów sennych w ciągu godziny waha się od 5 do 15 (ilość  od 0 do 5  jest uważana za normę), postać umiarkowaną z liczbą bezdechów sennych od 16 do 30 w ciągu godziny  i postać ciężką z liczbą bezdechów od 31 wzwyż.

Leczenie jak napisano we wstępie jest procesem złożonym i składa się z redukcji masy ciała (a co za tym idzie obwodu szyi i talii), leczenia operacyjnego zmniejszającego opory w obrębie górnych dróg oddechowych (korekcja skrzywionej przegrody nosa, zmniejszenie małżowin nosowych dolnych,  plastyka podniebienia miękkiego, usunięcia migdałków podniebiennych, redukcja nasady języka, zabiegi w obrębie mięśni gardła)  oraz z leczenia urządzeniami pokonującymi opory w drogach oddechowych CPAP.

W Centrum Medycznym Kwiatowa zajmujemy się kompleksową diagnostyką bezdechów sennych i chrapania.  Poza konsultacją, w trakcie której zbierany jest wywiad lekarski  i dokonywane badanie przedmiotowe pacjenta wykonujemy również badanie Rynomanometryczne i badanie Poligraficzne snu. Po postawieniu diagnozy i określeniu stopnia ciężkości zespołu bezdechów sennych wykonywane są zabiegi zmniejszenia małżowin nosowych dolnych, plastyka podniebienia miękkiego, w niektórych przypadkach wykonywana jest również operacja skrzywionej przegrody nosa, W przypadkach postaci ciężkich zespołu bezdechów sennych, dobierane są aparaty CPAP.

 • Konsultacja lekarska obejmująca zebranie wywiadu, dokonanie badania laryngologicznego, wykonania badania rynomanometrycznego, wyznaczenie sposobu diagnostyki i leczenia
  200 zł
 • Badanie Poligraficzne
  350 zł
 • Zabiegi: plastyka małżowin nosowych (wykonywana laserem lub koagulacją radiofrekwencyjną)
  1000 zł
 • Plastyka podniebienia miękkiego ( wykonywana laserem i koagulacją radiofrekwencyjną)
  1000 zł
 • Plastyka przegrody nosa ( wykonywana laserem)
  2500 zł
 • Dobór i zakup urządzenia CPAP po refundacji z NFZ (sprzedaży i dobóru tych urządzeń dokonują pracownicy firmy Słuch-Lab, która ma swoją siedzibę w Centrum Medycznym Kwiatowa)
  od 210 zł

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other